ENGLISH/INUKTITUT
traditionandtransition@mun.ca        
 

Inukatuagak

Aprel 2016

Mânnaluatsiak pitaKavuk ikinnisanik tallimanik suguset atuaganginnik allatausimajunut Labrador Inuttitut allausinginnik, tâvatuak InukAtuagak Suguset Atuagiutsagiamut Suliangujuk Kinijajut tamapsuminga asiangutitsigiamut, amma tapvainak.

Jârini Kânginiattuni, ilinganiKalluni PiusituKait amma Asianottaujunut Ikajuttigejut akungani Nunatsiavut amma Memorial Ilinniavitsuanga, InukAtuagak sakKititsilangajuk unuttumaginnik suguset atuagatsanginnik allatausimallutik Labrador Inuttitut.

“Tânna suliangujuk ikKanattovuk Nunatsiavummut pitâgiallagiaKammata ilinniagatsanik inuttitojunut KaujimajaukKulugit uKauset”, uKausingatigut katimajiuKataujuk, Joan Dicker. “AtuagatsatâgiallagiaKavuk ilinniavinni ilinniatitsijumik nunalituKait uKausinginnik, sanattuKatsiangimat ilinniagatsanik. InukAtuagak ikajulangammijuk ilonnainik nunalimmiunik, ilinniavimmituinnaungituk”.

Tânna tugâgutik InukAtuagak sakKititsigasuajuk atuttausonut tâkkununga, amma ilingalluni, Nunatsiavummiunut. Tânna suliangujuk Kinijajuk unikkausinnik Nunatsiavummit Kanuittusuatuinnanik, inunnik Kanutuinnak jâriKagaluappata. Unikkauset unikkausituinnaugajattut, suligajattut inop inosinginnut, unikkausiugajattut piusituKannik, upvalu pitjutiKalluni piusituKavininnik, pitjutiKagajattuk inosituinnaujunut, upvalu sivullivinigijauKattasimajunut.

“UnikkausiluviniKavuk inuit unikkausinginnik Kanuittusuatuinnanik iluani Nunatsiavummi,” uKajuk Labrador Institute-ikut Martha MacDonald itsivaKatauKattajuk âkKisuijet katimajinginnut. “Pivalliatitsilangavugut atjiKangitumik takunnâlugit tamakkua unikkauset, amma ikajulluget allatet allalugit unikkauset sugusinoluak ilingatillugit tamakkua atuagatsait.”

Tamakkua unikkauset annigijausimalippata Kinugautiliulâttut allanguattisanik, mânnaluatsiak suliangujuk Kinijajut pitâgiamut unikkausiliugatsanik tunitsigunnagajattunut tikiKâtinnagu Joni, 2016. Kaujigiallagiamut aigajakKusi InukAtuagak Facebook pâginângani.

Unikkausivut