ENGLISH/INUKTITUT
traditionandtransition@mun.ca        
    

    

Suliangujut

........................................................................................

IlukKusitigut IkKanattut Pigugunnatut amma Nunait Nunatsiavummi

Kaujisattek: Alain Cuerrier, Luise Hermanutz

Kaujisattek: alzycuerrier@gmail.com; lhermanu@mun.ca

SuliaKaKataunnik KaujimausiKatsiajunut, suliaKausivut katititsiniattuk Kaujimausinnik pigugunnatunik amma Kanuk atuttaugunnaninginnik Nunatsiavummi atuagatsautillugu tamaigitut Inuktitut amma Kallunâtitut. SuliaKaKatauvugut Dr. Erica Oberndorfer Labrador Institute-imit. SuliaKattivut upasimajut nunalinnut uKautijaugumallutik Kanuk piunippaugajammangât atugatsaliugiamut Labrador Institute Kaujisagiamut katimautiKaniammata upingasânguttuk ; tamanna uvattinik ikajuniattuk atuinnagutjitinni atuagatsaliugiamut. SuliaKausiKagivugut allagiamik ilikKusitigut ikKanattunik nunanik sadjugiami ikajugasuagiamik Kanuk nunait paigijaujutsaumangâta atuttauKattajut paungatavigigiangit, Kijuttavigigiangit amma onajutsiuvigigiangit. Nunalinnik katingatitsiKattavugut amma pulâgiaKattaliuta ilinniavinnik ilinniatut ilitiumigasuallugit pigugunnatunik amma Kanuk atuttausongummangâta.

Suliangujut