ENGLISH/INUKTITUT
traditionandtransition@mun.ca        
    

    

    

    

Kaujititsinik kinaunimmikTakusautik sivunganimmut amma Takotik Sivunitsamut: UKâlautinik Tautsinimmik tapvona Candace Cochrane Adjinguanginut

Kaujisattet Ilagengujut

Andrea Procter
Candace Cochrane

Kaujisapviutausok

email: andrea.procter@mun.ca

1969-70-ami amma ammagiallak 1985-86-ami, Dr. Candace Cochrane adjiliugisimavuk ullut inosinni ogganiaviuKattatuni amma inigijaujunik Kanitanginni Nain amma Hopedale Grenfell Mission-kunut amma taitsumaniulautuk Labrador Iliniavingit Aulatsijingit. SuliaKaKatausimasiavuk Levi Nochasak, piluattumik, ammagiallak Ron amma Mary Webb amma ilangillulu, tâkkua White ilagengit, tâkkua Merkeratsuk ilagengit , amma unuttugiallanut aikatanimminut Sillutalimmut, Webb’s Bay, Kinnitunut, Railroads-siungâtanut, Nain, amma Hopedale allautiKalluni Inuit inosenginik.

Candace-siup adjinguangit takutitsivut sivuniusimajumi taggâni Labrador-imi adjigitsialugunaitanganik ullumimi Nunatsiavummi, taimaigaluatillugu Kaningitualolungilak piusiusimajut inoset ubvalu tâkkua inuit adjinguanejut puigutausimanginingit. Ilaget aujasiuKatalaukKut ogganiavimmini , nunaKatigijuit itsaviliaKattalaukKut pujuliKalimmat, amma nunamik satusainik piusitsak pigiasitainatillugu! Tâkkua adjinguat mânami ikKaumajaujut, amma tâkkua pimmagitovut atugatsait Nunatsiavummiunut kamagiamut, ikKaumautiulutik, amma atugiangit uKâlautiKanimmut angijualummik tautsesimalininganut sakKisimalittuni Kângisimajuni fortet jâret.

Iluagut PiusituKait & Tautsinimmut suliattsamik, Candace amma Andrea Procter mânna suliaKajok ikajutigeKallutik inunnik Nain amma Hopedale-imi sakKititsilutik allataumajumik tungavilinnik adjinguagujuni,ilautillugit allasimajut Nunatsiavummiut nipingit uKâlautiKatillugit 1970-1985 inigani. SakKititaumajut takkununga amma inunnut iluani Nunatsiavummi, tânna allataumajuk kamaniakKuk taitsumanitanik pitsatujumik piusiKattisijuk inosimmik iluani Nunatsiavummi ullumi.

Suliangujut