ENGLISH/INUKTITUT
traditionandtransition@mun.ca        

Kaujititsinik kinaunimmikInuttut Kautamât uKauset

Kaujisattek

Alana Johns
Rita Andersen

Uvani suliatsami âkKisuijut Inuttut Kautamât uKausinik atugatsanik Kautamât inosinginni Labrdorimiut Inuit. Tugâgutinga sakKititsigiamik atuttaugatsanik uKausinik ammalu Kautamât Inunnut ilingajunik (asinginnulu) suliaKajut piusiumitiKullugit uKausinik ilisimagiamut. Kautamât uKauset, asingititut atuttauKattajutitut aullaKattajunut niuggujunnut nunanut Kaningitunut, tugâgutilik pitaKattisigiamut tagvainak atuttausonik allasimajunik atuttauluaKattajunik Nunatsiavummiunut.

Sivullia suliagisimajanga nipiKalâttuk tabletsini smartphonenilu. Tamanna pijageppat,anginitsak allasimajuk sanajaulâttuk atuagaulluni, ilauttitautillugu ilitatsiutik allasimajuni uKausini ikajugiamut ilinniagumajunik. Atuagak sanajaujuk Rita Andersenimut, uKattiulauttuk ablasângutitsijiudlunilu Nunatsiavut kavamangani ammalu Alana Johns, Ilinniatitsijillagik Emeritus UKausinik Ilinniavitsuangani Torontomi ammalu uKausittaKalâttut ilonnainit nunalinnit Nunatsiavummiunit.

Ottotigillugit ukua iluanejut Kautamât uKauset (uKâlattaujut Alanamut tâvatuak allatausimajuit nipiKalâttut uKâlattaulutik Nunatsiavummiunut).

kititsisonguven – ‘Can you count?’

tammavunga – ‘I made a mistake.’

kataniannagu! – ‘Don’t drop it!’

kâppâ! – ‘I’m hungry!’

kina anânait – ‘Who is your mother?’

Mânnamunut pitaKavugut ununnisanik 1000 allasimajunik ammalu ilauttisigumavugut uKausinik ubvalu allasimajunik Inuttut uKauset adjigegunnaipata. Ottotigillugu ‘can’ Nainimiut uKausinga KokKuk tâvatuak Hebronimiut uKausinga Kummujuk. Tâkkua adjigenginegik tataminattok pimmagiudlutillu. PitaKagutsi atugatsanik uKausisi adjiungipat Kaujimaguvillonet asinginnik uKausinik ilaugatsaugajattunik, Kaitsilaugitsi Kagitaujatigut Alana at ajohns@chass.utoronto.ca Kaujitilluta!

Suliangujut