ENGLISH/INUKTITUT
traditionandtransition@mun.ca        
    

    

    

Kaujititsinik kinaunimmikInukBook: Inuktitut Suguset Atuagangit

  

Kaujisattet Ilagengujut

Joan Dicker
Jodie Lane
Martha MacDonald
Christine Nochasak

Kaujisapviutausok

Kagitaujakkut email: jodie_lane@nunatsiavut.com, Martha.macdonald@mun.ca

Tânna suliangujuk sivukkatigijaujuk katimattinut inunnik KanuttogutiKajunut sanagiamut atugannik ilingattiKajunut sugusinnut Inuttitojunut, ilinganiKajunut unikkausinnik tunijaumajunit inunnit Nunatsiavummit.

Pijagesimaligutta sivullipâmik atuagattinik, The Christmas Drop/Inoviasiutet katattauvinga, tânna Inuk Atuagak katimajingit atuinnaulikKut Kinugautiliugiamut ilingajumut kingullipânguniattumut suliatsagigajattinyu. kamaKattaniakKusi tusagatsamik Kinijajunut unikkausigijaugajattunut nânningani aujami uvagut Facebook pâginânginni!

Sanalitluta sivullipâmik atuagammik uvattinik ilinniatitsisiasimajuk Kanuk ajunnatotigimmangât atuagaliugiamu, amma uvattinik takutitsisimajuk pitaluviniKanninginnik Kanutuinnak pisongujuKanninganik iluani Nunasiavut nunagijanginni. Tânna unikkausik, allataumajuk Samantha Jacque-imut, ilinganiKasimajumut sugusiutluni ikKaumasimajamminik Nellie Wintersiup amma allanguattaumatluni Nelliup ingutanganit, Jessica Winters. Wilson Jararuse allasânguttisisimajuk nenittausimajunit, Atsâsuk Nellie unikkâsimajuk taipsuminga Inovianut katattauvinganik tamâgennik uKausinnik atutluni. Christine Nochasak nenitsisimajuk Inuttitojunik, amma tainna amma Joan Dicker amma Alana Johns ilonnatik tunitsisimajut uKausigijangita ilisimallagijanginnik kamatsiagasuagiamut sakKititsinittinik illinattumik atuttausomik ilinniagutausomik ammalugialak Kuvianattumik unikkausimmik sakKilautsimajumut sivunganimit.

Ikajuttausiasongulaugivugut nâmmasiattumik ilisimallagijaunit Nunatsiavummit sanagiamut atuagammik. Jordan Broomfield taikkunangat Sanunguativut, Nunatsiavut takugatsanik sanajingita kampaninganit, Kanuilinganitsanganik amma ilagitlugullu aulatsitluni Marlene Wheeler sanatluni atuagammik. Suliatsaup allatingit Jodie Lane amma Martha MacDonald nâmmasitsialauttut sanajausimajunut amma pijugiutiKatsiatlutik kenammigut takutsaulaukKut atjinguanginnik atuagak nuititauniammat!

Tânna atuagak nuititaulauttuk inosuttuit katingaKatigeniammata Makkovimmi, amma atuagak tigujautsiasimanninga kajusittisitsiatluni uvattinik pigiasisongugiamut kingullimi suliaginiattatinnik iluani suliagijaugiallagasuajunut.

Tamatumani pannigutiKavugut uKausittinik tigusilluta ilinniagutigillugu atuniKatsiatunut amma Kinijalluta tunitsigajattunut isumatsasiugutigijausonut sanagiamut â-pet – ce atuagatsamik. KanuttogutiKavugut tauttuKatsiatumik atuagaliugiamut Kaumajunik allanguattausimajunik amma ajunnatongitunik uKausittaKalluni kisiani Inuttitut atuttaujunut pikKujitsiagajattumik inosuttnik atuatsiKattajunut atuliaKigiamut uKâlautiKannikut ilinganiKajunut nutânik KaujimajauliaKigajattunut.

kinakkutuinnait pitâsonguvut nenittausimajunik mânnaluatsiak atuagammik ($12.00) Kaujitillugu Monica Peach.

KaujititaugajakKugut apitsotiKagutsi upvalu isumatsasiugutiKagutsi, amma isumajâgiasillusi pitjutiKajunut â-pet-ce-nik!

Suliangujut