ENGLISH/INUKTITUT
traditionandtransition@mun.ca        
    

    

    

Suliangujut

........................................................................................

Suliagijauninga Piulimajaujunik Kinipvik ilingatillugu ilonnanginnut pimmagittumagiujunut Labradorimi Morâviat katitsusimajanginni

Kaujisattik: Hans J. Rollmann
Kagitaujakkut email: hrollmann@mun.ca
Kagitaujakkut links: http://www.ucs.mun.ca/~hrollman/

Tainna taimangasuanit amma piusituKamini sivullivinimminit pitâgijausimajut Nunatsiavut/Labradorimi iluingaisiajunik ammalu taimangasuanitanit pitaKatsiajut Kaujimajaugutigijaujut tungaviKajut Morâviat siagutsuanitanit katitsuKattasimajanginnit Jâmanimi, Englandimi, Amerikkami, amma Labradorimi. Atautsik apvialutammagiuKattatuk atugumajunut tamakkuninga unuttumagiujunik allatausimajunik ikajuttaugutigijaugunnatunik ajunnatummagiuKattaningit napvâgiangit. Atautsik pimmagittumagiujuk suliangulâttuk sakKititsigiamut siagunitanut ilingajunut tasiuttaugutitsak atuttaujutsautillugu Kaujisattinut amma nunalinni siagunitaliginimmut pimmagittojunut ilautitsitillugit pingasunik pimmagittonippaujunik sakKijâgettunik katitsutauKattasimajunik ukunani: taijaujuk Herrnhut katitsutausimajunik pitaKajuk Morâviat Siagutsuanitanik Piulimatsivinginnik Jâmanimi; taijaujuk Bethlehem katitsuivik Labradorimiut piKutinginnik Morâviat Siagutsuanitanik Piulimatsivinginnik Bethlehem, Pennsylvaniami; taijaujuk Muswell Hill katitsuivik taitsumani Morâviat katimmavingata KimigguaKautik amma Siagunitanik Piulimatsivimmi Londonimi. Taikkualu Morâviat siagunitait piKutigijangit piulimajaujut unikkausiliupvimi taijaujumi Them Days Archives Happy Valley – Goose Bay, Labradorimi, ilijauKataulâttut taitsumunga tasiuttaugutiliuttaulâttumut, atuttaugumatsiamagittuk atuinnautitsigiamut tamakkuninga katitsutausimajunik ilinniavimmeKattatunut ammalu Nunatsiavuttimi pivitsaKagiamut Kanuttonilet.

Suliangujut