ENGLISH/INUKTITUT
traditionandtransition@mun.ca        

Ikajuttigegusik

Inuit inulimât illigiKattajangit Kaujimausigijangita amma inopvigisimajanginnik atusimajanginnik InutuKagijangitâ tamanna pivitsaKattisimajuk inunnik pigutsiagiamut nanituinnak taggami. SiKinganimmi, takunnâtlutik Kaujimausigijangit, tigusitlutik takunnâsimajanginnit amma Kimiggunikkut, tamanna pitsatuniuvuk. Sollu tamakkua maggok atjigengitot Kaujimausigijaujut sollu atjigengukasâKattatok, piusigijangita tâpsuminga PiusituKait amma Asianottauvalliajut Kaujisannik Ikajuttigenniujuk pikKujiKattavuk allataumajunik nanituinnak taikkununga maggonut isumagijauKattajunut. UKâlaKatigennik akungani Nunatsiavummiunut amma ilisimallagijaunut Kaujisattinut tigusiKattavut piusigijaugettumut kajusiutigijauniattumut nunalinni Kaujimattitaunikkut, ammalugiallak maggonik jâri tamât KimiggutauKattaluni taikkununga tamâgennut ikajuttigejunut amma pivitsaKattilugit nunalimmiut ilauKataugiamut Kaujisannimik.

Memorial Ilinniavitsuanga amma Nunatsiavut kavamanga atjigengujut ikajuttigetlutik ilonnâgut, amma ilonnait ilauKataujut iluani ikajuttigejunut pivitsalet tunitsigiamut sivukkatiugiamut amma tasiugiattiutlutik suliagijaujumut.

Tânna suliangujuk kenaujattâKattavuk ikajuttausiatlutillu taikkununga Inulimânut Kaujisattilagijinginnit amma Inunnut Kaujisattet kaunsalliKutinginnit Canadamit. Atâgut tâpsumangat kenaujannit âkKisuttaumajumik, Memorial Ilinniavitsuanga kamagiaKattitauvut taikkununga katutjiKatigenniujumik kamagijaugiaKaKattajunut amma kenaujannik aulatsinikkut. Tâvatualli, tânna aulatsinik aulatauninga amma pitsiaKattajut sivukkatet tigumiattauKattavut atjigetsiatumik kiggatuttiKatlutik Nunatsiavummi amma Memorial-inut.

Tamakkua maggok timiKutet ikajuttigeluatlutik, suli unuttumaget aset katutjiKatiget ilauKattavut ikajuttigejunut, pisimajunit mikijunit nunalet taimangasuanit suliaKapviujunut sollu Agvituk Sivummuak SuliaKapvinga ammaWhite Elephant Piulimatsivialunga taikkununga ilinganiammata pimmagittunut nunatsualimâmi amma silatsualimâmi katutjiKatigengujunut sollu taikkununga Smithsonian Institute amma SilakKijâpviligijikkunginnut Canadami. Nunalimmi unikkausiliuKattajut ilautitauKattamijut suliangujunut, nipaKatlutik nunalinnit katutjiKatigengujunuit sollu OKâlaKatiget Society amma Them Days Atuagaliupvinga.

Atjiliugisimajuk: Jessica Winters. Ikajuttigejut (2017). Minguattausimajuk minguagutinnut tupitsajammamut. 6 x 12 inches. Akilesimajut ukua PiusituKait amma Asianottauvalliajut Kaujisattet Ikajuttigejut.