ENGLISH/INUKTITUT
traditionandtransition@mun.ca        

Aulatsinik

PiusituKait amma Asianottauvalliajut aulatauvuk amma atjigengujumut kiggatuttauvuk maggonut timiKutiujonnut, tânna Nunatsiavut kavamanga amma Memorial Ilinniavitsuanganut. Tâkkua Aulatsijillaget AngajukKauKatigengit kamatsiaKattavut aulatsinimmik amma kenaujakkuvinnik, una asia Suliangujuit Aulatsijingita katimajingit tasiugiattiutlutik taipsumunga Kimiggutillagimmut amma suliaKattinginnut, KimigguKattajut immigolingajunut Kaujisattet suliatsanginik angittausonguniammata, amma ikajullutik pannaigutiliugiamut piniannigijauniattunut amma tusagatsaliuttauKattajunut. Tânna Suliatsanut Aulatsijingita katimajingit tungaviliuttausimajut kiggatuttiKatlutik ilonnainik Nunatsiavut nunagijanginnit, ilautillugit inosuttut amma InutuKait, ilaliutingit sakKititsitlutik sunatuinnak Kaujisattaugumajunut sânginnut.

Ilagiallugullu aulatsininganut tungavinganut, PiusituKait amma Asianottauvalliajut suliaKaKatikavut taikkununga Inuit Qaujisarvinganik (Inuit Kaujimajaugutingit SuliaKapvinga) taikani Inuit Tapiriit Kanatami sakKititsigiamut immigolingajumik Kimiggutaugiamut ilinganiKajumut ikajuttigejunut tugâgutitsanginnik ilinganiKajunut suliatsait pijagettaunitsanginnut.

Tânna mânnaluatsiak ilagegutilet tâkkununga PiusituKait amma Asianguvalliajunut aulatsijet timiKutinginnik ilautitsivuk:


AngajukKaunet AngajukKauKatigengit

Atittâviligiji, Nunatsiavut kavamangaIsabella Pain
Atittâviligiji, Memorial IlinniavitsuangaNeil Bose
Nunalinnut kiggatutti, NunatsiavutBelinda Webb
Ilinniavitsuami kiggatutti, Memorial Lisa Rankin
Nenitsijik Andrea Quigley

Suliamut Aulatsijet katimajingit

ItsivautauKataujuk, Memorial Lisa Rankin
ItsivautauKataujuk, NunatsiavutBelinda Webb
NenitsijikAndrea Quigley
Ilaliugutilet Andrea Procter (Memorial, St. John's)
Valeri Pilgrim (Nunatsiavut, St. John's)
Michelle Davies (Memorial, Nain)
Silpa Suarak (Nunatsiavut, Nain)
Hans Rollmann (Memorial, St. John's)
Don Dicker, Sr (Nunatsiavut, Nain)
Claude Sheppard (Nunatsiavut, Postville)
Heather Igloliorte (Concordia, Montreal)
Amy Prouty (Concordia, Montreal)
Jessica Winters (Nunatsiavut, Makkovik)
Beverly Hunter (Nunatsiavut, Hopedale)
Inez Shiwak (Nunatsiavut, Rigolet)

Staff

Kaujisattilagijik Lisa Rankin
Suliamut Aulatsijik Andrea Quigley
Inulimânut Tusagatsaligijet AulatsijingaAndréanne Couture
Meghann Livingston

Atjiliugisimajuk: Garmel Rich. Ivet Mamattunut PoKautinga. (2015). Ivik, pigusok. 10.2 x 26.7 cm. katitsuisimajut Nunatsiavut kavamanga. Atjinguak: Ned Pratt Atjiliugitti, pisimajut The Rooms. Taimâk tunijausimajutigut apvitattitauniammat takugatsait SakKijâjuk: Allanguattaumajut amma Sananguataumajut Nunatsiavummit, âkKisuisimajut The Rooms Prâvinsikkut Allanguattet Takugatsait SuliaKapvingata.