ENGLISH/INUKTITUT
traditionandtransition@mun.ca        

Siagunitait

............................................

IlikKusimmi Nunait

............................................

Sivuliuset

............................................

Kaujititsinik kinaunimmik

............................................

TusagatsaliuttauKattatut

............................................

Nutat Unikkauset

........................................................................................

Joni 2017

Kiviannik Sivulligisimajattinut

Adjiliugijiulluni Candace Cochrane-ni tataminiagutiKainnasimavuk unikkausinituinnaungituk unikkautigijaujunik adjinguani, unikkausinillitauk tukitâttausimajunik KimiKKuKattanimmit adjinguanik pitjutilinnik uvlunik Kângisimalittunit. Adjinguak adjinguattalik jârikKutunitsamik ilagisimajannik unuttuni jârini Kângisimalittuni, adjinguak, adjinguattalik illumik sakKijâgunnaitumik, adjinguat takutitsijut Kanuk inosiKaKattalaummangâtta sakKijâgunnaliaKilikKut – ilonnaitalu unikkausiliusongujuit, atanniKanniujumik siagu piusiuKattalauttunik, uvlumiujuk piusiulittunut uKausituinnaujuit uKausituinnatigut pigunnangitanganik... Atuatsigiallak

UKâlalautta Inuttitut! (Let’s Speak Inuktitut!)

Pigutsatluni Nainimi Silpa Suarak tusâKattalauttuk Inuktutut uKâlajunik nanituinnâtluni. UKausituKagijammik atuinnalauttuk angigamini sugusiunniminit, jârikKutusivallialitluni uKausituKagijanga asiuvallialilauttuk Kallunâtitut kisiani uKâlaluaKattanialitluni, kisianilu Ilinniavitsuamik ilinniagigami sugusittâliaKitlunilu ippigiummilauttuk Kanuk uKausituKanga inosimminut atunniKatsiatigimmangât... Atuatsigiallak

........................................................................................

Mai 2017

Piulimatsinik IlukKusigijaptinik, NiugguKattajunik Kaujimatitsisiagasuannimik

2017-nami tungavigijaulâttuk Nunatsiavummiut IlikKusigijapta katingajuKalippat una taigosigilâttanga, Piulimatsinik IlukKusigijaptinik, NiugguKattajunik Kaujimatitsisiagasuannimik imâk Rigolettimiukkut tagvani jârimi tungasuttisilâligamik uvlusiutitsiligutik. Nunaliujuit kajusimatsialaukKut pannaigutiKalaugamik tamatsuminga âkKisuigutitsialaugamik Kanuk pinianniKajutsaulaummangâta niukKuKattajuit KuviasuKataugutitsangit, Kanullu tukisititsiatitaugajammangâtik Inuit ilukKusigijangit atuttauKattamangâta mikigianniatlutik aullaiKattalaummangâta sivunganiulauttumi... Atuatsigiallak