Tradition + Transition
ENGLISH/INUKTITUT
traditionandtransition@mun.ca        
    

    

    

    

Suliangujut

........................................................................................

Mikâk Paningit: UllusiugutiKanik Inunnik Annanik Sivulittiujunik Nunatsiavuttimi

Kaujisattik: Andrea Procter
Kaujisattik: andrea.procter@mun.ca
Kagitaujakkut Links: www.facebook.com/DaughtersofMikak/

Tânna suliangujuk tugâgutiKajuk Kaujimajautitsigiamut, ullusiugutiKagiamullu Inuit annait piusigiKattatanginnik sakKititsigiamut songujunik nunaKatigenik, tamâgut ullumiulittuk, Kângisimalittunilu.

Annait sivulituinnaKattangitut kavamaliginimmut suliaKanikkut, âkKisuijiuKattatut, paitsijiuKattatut, sunatuinnanik sakKititsivalliaKattatut, piggagasuaKattadlutik kajusitsianiKagiamut, akilittutaugatik ikajuKattadlutik ammalu tunitsiKattadlutik silatunnigijaminik, Kaujimannigijanginnilu.

Andrea Procter amma taikkua Mikâk Paninginnut ilingajunik uKaudjigiajiudlutik katingaKattatut suliaKaKatiKajut Nunatsiavuttimi sakKititsiKattagiamut tusagatsaliuttitigut ilitagijaugutitsanginnik pimmagittojut annait piusigiKattatangit.  Tamakkua ilangiujut nâlautikkotitauKattatut, Kagitaujatigut pokKatauKattatunik unikkâKattatut, atuagatsaliuttauKattatut pidjutiKajut taitsumanitanik unikausiliuttausimajunik taijaujunik Them Days, amma Kimiggualiuttausimajut pidjutiKajut nittutaugutinginnik ammalu unikkausiliuttausimajunik pidjutiKajunik kajusimatsianiKasimajunik Inunnik annanik.

Tânna Mikak Paninginnut suliangujuk tasiuttauKattatuk uKaudjigiajiudlutik katingatiujunut annanut atunit nunalinnit Nunatsiavuttimi: Ashley Dicker amma Peggy Andersen Nainimit, Bev Hunter Hopedalemit, Joan Andersen Makkovimmit, Tracy Ann Evans Nunatsiavut kavamangata Annait Ilitagijaugutinginnut suliaKapvingani, Shirley Goudie KipukKamit, Charlotte Wolfrey Rigolettimit, Shirley Flowers Happy Valley-Goose Baymit, amma Kim Campbell-McLean North West Riverrimit amma AnânauKatiget Tumingit Kanitagejuni Inuit Annait katutjiKatigenningani. Tânna suliangujuk suliaKaKatiKammijuk ilinniavinnik Nunatsiavuttimi amma OKâlaKatiget Society nâlautikkotinginnik.

Suliangujut