Tradition + Transition
ENGLISH/INUKTITUT
traditionandtransition@mun.ca        


UnikkausivutAllaKutik omanga IKkaumajammik Suliangujuk

............................................

Suttu-Kalimmangat

Suliangujut

.....................................................................................................................

Agvituk / Inogusiusimajut
Avertok-mi Itsasuanittaliginnik
Kaujisattek: Lisa Rankin, Laura Kelvin

.....................................................................................................................

Sananguanet Labrador Inuit e-database (ALIVe)
Kaujisattik: Heather Igloliorte

.....................................................................................................................

Sugusip Tutsiagutsinga, IkKaumannik amma UKausik
Kaujisattik: Tom Gordon

.....................................................................................................................

SakKititsinik nipilinnik-taggajâliuttausimajunik katitsutausimajunik ilingajunik Labradorimiunut Inunnut
Kaujisattik: Mark Turner

.....................................................................................................................

Suliagijauninga Piulimajaujunik Kinipvik ilingatillugu ilonnanginnut pimmagittumagiujunut Labradorimi Morâviat katitsusimajanginni
Kaujisattik: Hans J. Rollmann

.....................................................................................................................

IlukKusitigut IkKanattut Pigugunnatut amma Nunait Nunatsiavummi
Kaujisattek: Alain Cuerrier, Luise Hermanutz

.....................................................................................................................

Mikâk Paningit: UllusiugutiKanik Inunnik Annanik Sivulittiujunik Nunatsiavuttimi
Kaujisattik: Andrea Procter

.....................................................................................................................

Pivalliatitsinik Kagitaujatigut pokKatauKattatunik Tusagatsaliunnimik amma Kaujisannikut Pigunnautigijaujunut
Kaujisattek: Ashlee Cunsolo, Inez Shiwak

.....................................................................................................................

Kagitaujamut pokKataulânninga Sivullipausimajuk Morâviat katimmavingani AllaKutigijausimajuk Hopedalemi; Morâviat katimmavimmi AllaKutingita Nunatsiavut/Labradorimi Suliagijaugutingagut
Kaujisattik: Hans J. Rollmann

.....................................................................................................................

Double Mer Nuvungani Itsasuanitaliginik
Kaujisattik: Lisa Rankin

.....................................................................................................................

Hebronimi Ilagenut Itsasuanitaliginimmut piusigijaulâttuk
Kaujisattik: Michelle Davies

.....................................................................................................................

IkKaumajammik
Kaujisattek: Tim Borlase amma Martha MacDonald

.....................................................................................................................

IlikKuset-Ilingannet!/Culture-Connect! ÂkKisuivallianik ilikKusinik ilinniagutinnik ilingatillugit Kaujimannigijaujut asiuttailititaugianginnut, sivumuattitaugianginnulu
Kaujisattek: Ashleee Cunsolo, Inez Shiwak

.....................................................................................................................

AtuliaKittitaugutingit NunaKakKâsimajut Namminik-kavamagijanginnik Canadami: Ilinniatitaugutet pisimajut Nunatsiavuttimit
Kaujisattek: Christophet Alcantara, Graham White

.....................................................................................................................

Inuit imngiusingit, imngitellu Morâviat Labradorimi
Kaujisattik: Tom Gordon

.....................................................................................................................

Inuit namminik-aulatsinigisimajangit Morâviat Misiuningit tamânetillugit
Kaujisattik: Hans J. Rollmann

.....................................................................................................................

InukBook: Inuktitut Suguset Atuagangit
Kaujisattek: Joan Dicker, Jodie Lane, Martha MacDonald, Christine Nochasak

.....................................................................................................................

Inuktitut UKâlausinginnut AllaKutik
Kaujisattek: Alana Johns, Rita Andersen amma Sybella Tuglavina

.....................................................................................................................

Johannes Point amma Hebronimi Itsasuanitaliginimmut Suliangulâttut
Kaujisattik: Peter Whitridge

.....................................................................................................................

KipukKak amma Aillik – Tânna Unikkausik Maggonik Hudson Bay Niuviveginni
Kaujisattik: Mark Turner

.....................................................................................................................

Makkovimmi pigutsianut allaKutik
Kaujisattek: Erica Oberndorfer, Carol Gear

.....................................................................................................................

Rigolettiup Kanitangani Itsasuanitaliginimmut Kaujisanniujut
Kaujisattek: Jamie Brake, William Fitzhugh

.....................................................................................................................

Mikijut Allataumajut Inosimmi: Nunatsiavummi Mitsutaumajut
Kaujisattik: Susan Kaplan

.....................................................................................................................

Malinik Aulatsinimmut Tautsiniganik Nunatsiavut kavamanga
Kaujisattek: Christopher Alcantara, Graham White

.....................................................................................................................

Takusautik sivunganimmut amma Takotik Sivunitsamut: UKâlautinik Tautsinimmik tapvona Candace Cochrane Adjinguanginut
Kaujisattek: Andrea Procter, Candace Cochrane