ENGLISH/INUKTITUT
traditionandtransition@mun.ca        


UnikkausivutUnikkausik Inuktut atuagak

............................................

Suttu-Kalimmangat

Suliangujut

........................................................................................

Agvituk / Inogusiusimajut
Avertok-mi Itsasuanittaliginnik
Kaujisattek: Lisa Rankin, Laura Kelvin

........................................................................................

Sananguanet Labrador Inuit e-database (ALIVe)
Kaujisattik: Heather Igloliorte

........................................................................................

Sugusip Tutsiagutsinga, IkKaumannik amma UKausik
Kaujisattik: Tom Gordon

........................................................................................

SakKititsinik nipilinnik-taggajâliuttausimajunik katitsutausimajunik ilingajunik Labradorimiunut Inunnut
Kaujisattik: Mark David Turner

........................................................................................

Suliagijauninga Piulimajaujunik Kinipvik ilingatillugu ilonnanginnut pimmagittumagiujunut Labradorimi Morâviat katitsusimajanginni
Kaujisattik: Hans J. Rollmann

........................................................................................

IlukKusitigut IkKanattut Pigugunnatut amma Nunait Nunatsiavummi
Kaujisattek: Alain Cuerrier, Luise Hermanutz

........................................................................................

Mikâk Paningit: UllusiugutiKanik Inunnik Annanik Sivulittiujunik Nunatsiavuttimi
Kaujisattik: Andrea Procter

........................................................................................

Mikâk Paningit: Pivalliatitsinik Kagitaujatigut pokKatauKattatunik Tusagatsaliunnimik amma Kaujisannikut Pigunnautigijaujunut
Kaujisattek: Ashlee Cunsolo amma Inez Shiwak

........................................................................................

Kagitaujamut pokKataulânninga Sivullipausimajuk Morâviat katimmavingani AllaKutigijausimajuk Hopedalemi; Morâviat katimmavimmi AllaKutingita Nunatsiavut/Labradorimi Suliagijaugutingagu
Kaujisattik: Hans J. Rollmann

........................................................................................

Double Mer Nuvungani Itsasuanitaliginik
Kaujisattik: Lisa Rankin

........................................................................................

Hebronimi Ilagenut Itsasuanitaliginimmut piusigijaulâttuk
Kaujisattik: Michelle Davies

........................................................................................

IkKaumajammik
Kaujisattek: Tim Borlase amma Martha MacDonald

........................................................................................

IlikKuset-Ilingannet!/Culture-Connect! ÂkKisuivallianik ilikKusinik ilinniagutinnik ilingatillugit Kaujimannigijaujut asiuttailititaugianginnut, sivumuattitaugianginnulu
Kaujisattek: Ashlee Cunsolo amma Inez Shiwak

........................................................................................

AtuliaKittitaugutingit NunaKakKâsimajut Namminik-kavamagijanginnik Canadami: Ilinniatitaugutet pisimajut Nunatsiavuttimit
Kaujisattek: Christopher Alcantara amma Graham White

........................................................................................

Inuit imngiusingit, imngitellu Morâviat Labradorimi
Kaujisattik: Tom Gordon

........................................................................................

Inuit namminik-aulatsinigisimajangit Morâviat Misiuningit tamânetillugit
Kaujisattik: Hans J. Rollmann

........................................................................................

InukBook: Inuktitut Suguset Atuagangit
Kaujisattek: InukBook Committee

........................................................................................

Inuktitut UKâlausinginnut AllaKutik
Kaujisattek: Alana Johns, Rita Andersen amma Sybella Tuglavina

........................................................................................

Johannes Point amma Hebronimi Itsasuanitaliginimmut Suliangulâttut
Kaujisattik: Peter Whitridge

........................................................................................

KipukKak amma Aillik – Tânna Unikkausik Maggonik Hudson Bay Niuviveginni
Kaujisattik: Mark Turner

........................................................................................

Makkovimmi pigutsianut allaKutik
Kaujisattek: Erica Oberndorfer amma Carol Gear

........................................................................................

Rigolettiup Kanitangani Itsasuanitaliginimmut Kaujisanniujut
Kaujisattek: Jamie Brake amma William Fitzhugh

........................................................................................

Mikijut Allataumajut Inosimmi: Nunatsiavummi Mitsutaumajut
Kaujisattik: Susan Kaplan

........................................................................................

Malinik Aulatsinimmut Tautsiniganik Nunatsiavut kavamanga
Kaujisattek: Christopher Alcantara amma Graham White

........................................................................................

Takusautik sivunganimmut amma Takotik Sivunitsamut: UKâlautinik Tautsinimmik tapvona Candace Cochrane Adjinguanginut
Kaujisattek: Andrea Procter amma Candace Cochrane