ENGLISH/INUKTITUT
traditionandtransition@mun.ca        


UnikkausivutKiviannik Sivulligisimajattinut

............................................

Suttu-Kalimmangat


Aulatsinik

PiusituKait amma Asianguvallianik aulatauvuk maggonut timiKutennut, atunik atjigengujumik kiggatuttiKatlutik Nunatsiavuttikunit amma ilisimallagijunut ikajuttigejunut.Tânna Aulatsijet AngajukKauKatigengitut kamallagiKattajut aulatauKattajunut amma kenaujaliginimmut pitjutiKajunut takujaugajakKongitunut, taikkuali Suliamut Aulatauningit katimajet tunitsiKattatillugit namut aigiamut tâkkununga Kaujisattilagijinnut amma suliaKattinginnut, KimigguKattajut immigojunut Kaujisattaujut suliangujunut angittaunitsanginnut, amma ikajuKattajut pannaigutiliugiamut piniannisanik, tusagatsanik amma sanajaugialinnut. Tânna Sulianut Aulatsijet katimajingit tungavinga âkKitausimajuk kiggatuttiKaniammata ilonnainut Nunatsiavut nunanginnit, inosuttunut amma InutuKannut, amma Kanuittutuinnanik KaujisagumaKattajunut.

Ilagiallugu aulatsigiamut tungavingita âkKitausimanninga, PiusituKait amma Asianguvalliajut kantrâkkititsisimajut tâkkununga Inuit Qaujisarvingat (Inuit Knowledge Centre) iningani Inuit Tapiriit Kanatami sakKititsigiamut talimmi-takitigijumik Kimiggugiamut ikajuttigennimut tugâgutinginnik tikkuatuttaujunut suliatsaup sitontinginnut.

Tânna mânnaluatsiak ilagegutilet tâkkununga PiusituKait amma Asianguvalliajunut aulatsijet timiKutinginnik ilautitsivuk:


AngajukKaunet AngajukKauKatigengit

Atittâviligiji, Nunatsiavut kavamangaIsabella Pain
Atittâviligiji, Memorial Ilinniavitsuanga Ray Gosine
Nunalinnut kiggatutti, Nunatsiavut
Ilinniavitsuami kiggatutti, Memorial Tom Gordon
Nenitsijik Andrea Quigley

Suliamut Aulatsijet katimajingit

ItsivautauKataujuk, Memorial Tom Gordon
ItsivautauKataujuk, NunatsiavutBelinda Webb
NenitsijikAndrea Quigley
Ilaliugutilet Lisa Rankin (Memorial, St. John's)
Valeri Pilgrim (Nunatsiavut, St. John's)
Michelle Davies (Memorial, Nain)
Silpa Suarak (Nunatsiavut, Nain)
Hans Rollmann (Memorial, St. John's)
Don Dicker, Sr (Nunatsiavut, Nain)
Jim Goudie (Nunatsiavut, KipukKak)
Heather Igloliorte (Concordia, Montreal)
Amy Prouty (Concordia, Montreal)
Jessica Winters (Nunatsiavut, Makkovik)
Beverly Hunter (Nunatsiavut, Hopedale)
Inez Shiwak (Nunatsiavut, Rigolet)

Staff

Kaujisattilagijik Tom Gordon
Suliamut Aulatsijik Andrea Quigley
InoKatiget Tusagatsaliginimmut AulatsijingaVick Allen